• |
  • |
  • |
  • |

Trusa Sanitara De Prim Ajutor
249.00 lei / buc 
 
Disponibilitate: in stoc 
Cantitate:
   
25-100 buc - pret 224.10 lei/buc

 

 

 

 

Trusa sanitara de prim ajutor este produsa si dotata conform Ordinului Ministrului Sanatatii si Familiei 427/14.06.2002. Necesitatea dotarii persoanelor juridice cu trusa medicala de prim ajutor este reglementata de: Normele Generale de Protectia Muncii - editia 2002 si Ordinul Ministerului Sanatatii si Familiei nr. 427 din 14 iunie 2002 detalii mai jos...


Trusa medicala de prim ajutor - trebuie sa fie prezenta in dotarea tuturor posturilor de prim ajutor fixe in urmatoarele activitati
1. Activitati industriale, agricole si de prestari de servicii;
2. Activitate de comert;
3. Activitati de invatamant, proiectare-cercetare;
4. Activitati culturale si recreative,
pe scurt in: sectii de productie, unitati comerciale si de depozitare ale societatilor comerciale, regiilor autonome si institutiilor administrative, unitatilor de invatamant, cultura si arta, camine, autogari, aeroporturi, unitati de alimentatie publica si hoteliere, unitati prestatoare de servicii catre populatie etc.

DESTINATIE: dotarea  cu truse sanitare de prim ajutor a tuturor posturilor de prim ajutor  (sectii de productie, comerciale si de depozitare ale societatilor comerciale, regiilor autonome si institutiilor administrative, unitatilor de invatamant, cultura si arta, camine, autogari, aeroporturi, unitati de alimentatie publica si hoteliere, unitati prestatoare de servicii catre populatie etc.).

Dimensiunile cutiei trusei sanitare 385 x 285 x 115 mm .

 

 

Continut:

 

COMPONENTA :

 

Foarfece cu varfuri boante ........................  1 buc

Dispozitiv de respiratie gura la gura                .........   1 buc

Pipa Guedel marimea 4 ................................  1 buc

Pipa Guedel marimea 10...............................  1 buc

Deschizator de gura din material plastic  ......  1 buc

Garou elastic 50 cm ......................................  1 buc

Atele din material plastic...........................  2 buc

Leucoplast 5 cm / 3 m ................................  1 rola

Leucoplast 2,5 cm / 2,5 m ..........................  1 rola

Pansament individual 2 cm / 6 cm ............  10 buc

Pansament cu rivanol 6 cm / 10 cm ...........  5 buc

Pansaplast (plasture) 6 cm / 50 cm ..............  1 buc

Fesi tifon mici 5 cm / 4 m............................. 5 buc

Fesi tifon mari 10 cm / 5 m........................... . 3 buc

Bandaj triunghiular l=80 mm......................   2 buc

Vata hidrofila sterila, pachet A 50 g .............   2 pac

Manusi de examinare..................................  4 per

Comprese sterile 10 cm / 8 cm x 10 buc ....10 pac

Alcool sanitar............................................ 200 ml

Alcool iodat ...............................................200 ml

Rivanol solutie 1%0 ..................................200 ml

Perogen ............................................... 1 flacon

Batiste de hartie cu solutie dezinfectanta ...10 buc

Ace siguranta ............................................. 12 buc

Pahare de unica folosinta ............................ 5 buc

Caiet a 50 de pagini..................................... 1 buc

Creion ................................................1 buc

Brosura cu instructiuni de  prim ajutor....... 1 buc

 

Normele Generale de Protectia Muncii - editia 2002 si Ordinul Ministerului Sanatatii si Familiei nr. 427 din 14 iunie 2002

 

NORME Generale de Protectia Muncii (extras) editia 2002

 

ART. 152
Trusele sanitare de acordare a primului ajutor medical constituie material igenico sanitar si modelul de dotare se stabileste conform reglementarilor Ministerului Sanatatii si Familiei.
ART. 150
Materialele igienico-sanitare se acorda obligatoriu si gratuit de angajatori.  
 

*****


 
ORDIN nr. 427/14 iunie 2002 ( in extras)
pentru aprobarea componentei trusei sanitare si a baremului de materiale ce intra
in dotarea posturilor de prim ajutor fara cadre medicale
publicat in Monitorul Oficial 531/22 iulie 2002 

Ministrul Sanatatii si Familiei, vazand Referatul de aprobare nr. D.B. 7.038 din 14 iunie 2002 al Directiei generale de asistenta medicala, in temeiul Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare, emite urmatorul ordin: 

ART. 1
(1) Se aproba componenta trusei sanitare folosite pentru acordarea primului ajutor medical, care se afla in dotarea posturilor fixe de prim ajutor fara cadre medicale din intreprinderi, institutii si unitati economice, scoli, cabane turistice si altele asemenea, denumita in continuare trusa sanitara, prevazuta in anexa nr. 1.
(2) Persoanele juridice care desfasoara activitatile prevazute in anexa nr. 2 sunt obligate sa aiba in dotare trusa sanitara.

ANEXA 2
Trusele sanitare de acordare a primului ajutor medical vor fi folosite astfel:
1. Activitati industriale, agricole si de prestari de servicii:
a) in sectii de activitate cu mai mult de 5 persoane - una la cel mult 25 de persoane;
b) activitati cu locuri de munca dispersate, indiferent de numarul de angajati;
c) mijloace de transport in comun, altele decat auto.
2. Activitate de comert:
a) spatii comerciale care permit accesul direct al clientilor la marfurile expuse;
b) spatii comerciale organizate pe subunitati pentru prezentare si desfacere;
c) piete agroalimentare;
d) statii de distribuire a carburantilor.
3. Activitati de invatamant, proiectare-cercetare:
a) gradinite, scoli, alte institutii de invatamant care nu dispun de cabinet medical propriu - cel putin una la 50 de elevi;
b) ateliere scolare, sali de sport;
c) camine si internate;
d) alte activitati de proiectare-cercetare - cel putin una la 25 de persoane.
4. Activitati culturale si recreative:
a) sali de spectacole - una la cel putin 100 de locuri.
 
 

*****


 
REGULAMENT de aplicare a OUG nr. 195/2002
privind circulatia pe drumurile publice
publicat in Monitorul Oficial 58/31 ianuarie 2003 

Capitolul 5 ART. 180
Conducatorul de autovehicul sau tramvai este obligat:
aliniatul 4. - sa aiba in autovehicul trusa medicala de prim ajutor, triunghiuri reflectorizante, stingator de incendiu omologate.  
 

*****


 
Cum aleg stingatoarele

Clase de incendii: STAS - SR EN 2/95 - echivalent cu standardul european EN2/1992

Introducere:
Domeniu de aplicare: Prezentul standard clasifica clasele de incediu dupa natura combustibilului. De aceea el nu prevede o clasa aparte pentru incendiile care prezinta un risc electric.
Definirea si specificarea claselor de incendiu:
Urmatoarele simboluri literale au ca scop atat clasificarea incendiilor de diferite tipuri, cat si simplificarea limbajului sau notatiei referitoare la aceste incendii.

Clasa A : sunt incendii de materiale solide, in general de natura organica, a caror combustie are loc in mod natural, cu formare de jar.
Clasa B : sunt incendii de lichide sau de solide lichefiabile.
Clasa C : sunt incendii de gaze.
Clasa D : sunt incendii de metale.

Normativ de siguranta la foc al constructiilor P 118-99 (in extras)

3.10.1 Cladirile civile ( publice ) se doteaza cu stingatoare , asigurand un stingator portabil cu pulbere de 6 kg - sau echivalentul acestuia pentru o arie construita de 250 metri patrati, dar minimum 2 stingatoare pe fiecare nivel sau incapere a cladirii .
Stingatoarele trebuie sa contina produsul de stingere si cantitatea corespunzatoare clasei de periculozitate previzibile in spatiul respectiv.

3.10.2 Toate mijloacele de interventie cu care se echipeaza si doteaza cladirile civile (publice) vor fi usor accesibile personalului si mentinute in stare de functionare.

3.10.3 In spatiile si incaperile cu risc mare de incendiu - sau in care se afla substante periculoase (parcaje, comert etc.) dupa caz - se prevad si stingatoare transportabile , potrivit reglementarilor specifice.

5.10.1 Constructiile de productie si/sau depozitele se doteaza cu mijloace tehnice de stingere a incendiilor corespunzatoare claselor de incendiu din incaperile si spatiile acestora.

5.10.2 De regula se prevad stingatoare portative (de tip corespunzator) , prevazandu-se, un stingator de min. 6 kg la max. 150 metri patrati arie desfasurata din categoriile A, B sau C ( BE3a,b sau BE2 ) si respectiv 200 metri patrati la categoriile D ( BE1a,b) , dar minimum doua stingatoare pe fiecare nivel sau incapere a constructiei.

5.10.3 In incaperile si spatiile cu arie desfasurata mai mare de 500 metri patrati si in care se pot afla lichide combustibile se prevad si stingatoare transportabile, recomandandu-se un stingator de minimum 50 kg la fiecare 500 metri patrati.